TILKNYTTEDE SELSKAPER:

Vi er salgsagenter i Norge for

Unisin Marine - Shanghai - skipshandler og skipsutstyr

Kettenfabrik Mester GmbH. - Tyskland - ankere og kjetting

Schmitt Anchors and Chains B.V. - Holland - ankere og kjetting

FN Diving B.V. - Holland - dykking

Vi er salgsagenter for

AS Ferro-Bet - kjemikalier

Canimport QMI - kjemikalier, olje og batterier