OM OSS:

Vi er et lite og fleksibelt selskap med spesialtet innen skipsutsyr.